Ulf Vejlby:

Bindingsværkshuset - (rigt illustreret)

Udgivet: 1996

ISBN: 87-89475-10-0

Bindingsværkshuse lever sjældent op til de krav, der i dag stilles til indeklima, fornuftig varmeøkonomi og sanitære installationer. Når huset ændres fra at være utæt og dårligt isoleret til at være tæt og velisoleret, er der en række forhold der skal tages hensyn til. Det gamle, utætte bindingsværkshus sørgede selv for den naturlige ventilation, der er nødvendig for trækonstruktionernes varighed, men til gengæld skadelig for beboernes helbred.

Bindingsværkshuset omhandler en række forhold og forudsætninger, der skal være til stede, for at renovering og isolering ikke skal ødelægge de gamle konstruktioner.