Lars Friis Olsen:

Bremsevogteren

Udgivet: 1993

ISBN: 87-89475-34-8

Bremsevogteren handler om C:E. Frijs og J:C: Lorentzen, to meget forskellige personer, den ene fra samfundets top, den anden fra de meniges rækker. De mødes i København i 1864 og gennemlever i de følgende år i fællesskab omend i hver sin rolle en usikker og dramatisk tid, hvor meget er i opbrud, hvor ny teknologi vinder frem, og hvor de store omvæltninger i Europa bringer Danmarks eksistens i overhængende fare.

Nogle mærkelige år, der har flere lighedspunkter med nutiden, end de fleste umiddelbart forestiller sig.

Som bipersoner optræder H:C: Andersen og en lang række andre af tidens kendte og ukendte mennesker.

Bremsevogteren er skrevet på samtidens præmisser, men med et sideblik til vore dage.