Thormod Andersen:

I arbejde - Fra bondedreng til industriarbejder 1918-1949

Udgivet: 1998

ISBN: 87-89475-44-5

Fra sin barndom i Sydsjælland kan Thormod Andersen berette om landsbylivet som det dengang formede sig for en dreng af arbejderklassen. Han blev født som nummer fem af en søskendeflok på otto, og fra han var otte år gammel, måtte han bidrage til sin families underhold ved at hjælpe faderen på hans arbejdsplads hver anden dag, de dage han ikke gik i skole. Gør din pligt, kræv din ret var faderens valgsprog, og det lagde Thormod sig tidligt på sinde, hvad erindringerne om hans senere virke bærer præg af.

Allerede før sin konfirmation kom Thormod ud at tjene, og siden fulgte arbejdet som karl på gårde og herregårde. I 1939 blev han indkaldt, og han var i trøjen da begivenhederne op til og lige efter den 9. april 1940 fandt sted.

På grund af den høje arbejdsløshed under besættelsen søgte Thormod i 1942 arbejde i brunkulslejrene ved Leipzig i Tyskland, og han beretter udførligt om arbejdet og livsvilkårene i det halve år han ver dernede. Efter hjemkomsten ernærede han sig en tid som skovarbejder og kusk i Jylland.

I 1947 Rejste Thormod Andersen til Sverige, hvor han først fik arbejde som kok i en skovbarak og senere ansættelse på den meget moderne knækbrødsfabrik, Wasa i Filipstad.

Med et glimt i øjet og et ligefremt sprog skildrer Thormos Andersen i sine erindringer fra perioden de store samfundsændringer der fandt sted. Hårdt arbejde var livsvilkåret, og det beklager han ikke, men forholdene skulle være i orden.