Martin Mortensen:

De kunne bare ikke lide dem - et oprindeligt folks, lakotaernes, indianerpolitik

Udgivet: 2005

ISBN: 87-89475-53-4

De oprindelige indbyggere i Amerika var indianere: men tog de meget hensyn til hinanden af den grund? Hvordan optrådte f.eks. lakotaerne(teton-siouxerne) over for indianerne i de små nabostammer?
Her fortælles for første gang på dansk udførligt om det, man kan kalde for lakotaernes indianerpolitik, altså om deres væremåde over for andre præriestammer.
Indledningsvis gennemgås de mange grunde til prærieindianernes indbyrdes kampe: Hævn, hævdelse af kontrol over jagtmarkerne, for at vinde ære og respekt osv. Det beskrives hvordan et krigstogt tilrettelægges, gennemføres og afsluttes hjemme i lejren med sejrsparader og skalpedans.
Bogens mange, korte og selvstændige afsnit beretter om overgreb mod en række folk, lige fra winnebagoer til crower og poncaer.
Mange illustrationer understreger bogens ord, ikke mindst Four Horns kopi af høvding Sitting Bulls tegnede selvbiografi, og sideløbende hermed kommer en kritik af de gængse indianerbøger for at overse denne del af lakota-historien. Undervejs gøres der også op med flere myter om både indianeres ´drømmeliv´ og USA´s indianerpolitik.

De kunne bare ikke lide dem er Martin Mortensens femte bog om indianerne på den nordamerikanske prærie.