Jean-Pierre Vernant

Myte og religion i det gamle Grækenland

Udgivet: 1992

ISBN: 87-89475-24-0

Oversat af Benedikte og Thomas Alkjær

Hvad er det for en religion uden én Gud, uden kirke, uden præsteskab, uden dogme eller trosbekendelse, uden løfte om udødelighed? Har man overhovedet ret til at tale om religion i vor forstand? Disse spørgsmål besvarer Jean-Pierre Vernant i denne bogs kapitler: Myte, ritual og gudebilleder; Gudernes verden; Borgerreligionen; Fra menneske til guder: offeret; Græsk mystik. 
Sammen med blandt andre Pierre Vidal-Naquet og Marcel Detienne har Vernant udgivet bøger, der til stadighed inspirerer, men det er næppe forkert at betragte J.-P. Vernant som en hovedskikkelse inden for religionshistorisk forskning.