Rita Naabye:

Nitterens datter

Udgivet: 1991

ISBN: 87-89475-18-6

Rita Naabye, født 1924, er datter af en nitter på Nakskov Skibsværft. Som forfatter er hun kendt for sit sociale engagement, sin realitetssans og sin humor. 
I Nitterens Datter skildrer hun med skarpsindighed og lune sin opvækst i et arbejderkvarter, sin skolegang, liv og færdsel i Nakskov og omegn, sommerferierejser til København og mange forskellige og farverige personligheder fra 1920’erne og 1930íerne. 
Nitterens  Datter har ikke blot almen samfundsmæssig og kulturhistorisk interesse, men giver også en indlevet og engageret skildring af en tid og et miljø der ellers sjældent belyses i bøger. Nitterens datter kan derfor medvirke til at meget fra vores fælles baggrund ikke går i glemme.