Søren Kolstrup:

Polen i 1000 år - set fra Krakow

Udgivet: 2007

ISBN: 87-89475-61-5

Med udgangspunkt i Polens gamle hovedstad, Kraków, udfoldes Polens politiske, økonomiske, religiøse og kulturelle historie. Her tørner øst og vest, nord og syd sammen.

Det var tilfældet i vikingetiden, da saltminerne og vandvejene formede datidens færdselsårer, det var tilfældet i middelalderen, under adelsrepublikken og sønderdelingerne af Polen i 1700-tallet, og i 1800-tallet, da Østrigs kulturliv smittede af på bylivet, mens Polens bondekultur bestod. Det var også tilfældet i kommunismens dage, hvor stalinismens mønsterby, Nowa Huta, blev arnested for oprør under den katolske kirkes beskyttende vinger.

Nutidens markeder i Polen vidner om både det lavproduktive og det højproduktive Polen, om det agrare og højindustrialiserede samfund. På denne baggrund kan man stille spørgsmålet: Har omvæltningerne i Polen efter Murens fald været et eventyr eller en lidelse? Bogen her peger på omkostninger og perspektiver.

Søren Kolstrup (1947) er cand. mag i historie og samfundsfag, ph.d. eksterne lektor ved SDU og forfatter til artikler og bøger om industrihistorie, arbejderbevægelsen og velfærdsstatens rødder.