Ulla Ebbe-Pedersen:

Reservatliv

Udgivet: 1994

ISBN: 87-89475-01-1

Mange af de bøger, der beskriver nordamerikanske indianere handler om fortiden og traditionerne. I Reservatliv er hovedvægten lagt på nutiden, og bogen forsøger at give et billede af reservatindianernes tilværelse i dag. Reservatliv handler om de nordlige cheyenner i Montana. Det er den stammegruppe Ulla Ebbe-Pedersens kender bedst af de flere hundrede indianerstammer i Nordamerika. Nogle af kapitlerne tager udgangspunkt i forfatterens personlige oplevelser blandt cheyennerne, andre omhandler fortrinsvis historiske og politiske forhold.