A.G. Drachmann:

En gammel skibslæges erindringer

Udgivet: 1990

ISBN: 87-89475-06-02

Professor A.G. Drachmann (1810-1892) skabte sig en spændende og indholdsrig tilværelse og befandt sig ofte i begivenhedernes centrum. Han blev født i små kår, men gennemførte trods alle vanskeligheder sin beslutning om at blive læge. På opfordring af sønnen Holger Drachmann skrev han som ældre mand sine memoirer: En gammel skibslæges erindringer. Her ser han tilbage på sit eventyrlige liv, sin barndom på Frederiks Hospital, sin uddannelse under vanskelige vilkår og sin karriere som læge. For at tjene til sit studium virkede han som skibslæge på togter til blandt andet Dansk Vestindien, zarens Rusland og til Italien og Island. 
A.G. Drachmann giver en levende skildring af livet om bord på de store orlogsfartøjer på sejlskibenes tid, og han fortæller om sit arbejde som læge på et feltlazaret i første linie og på flere af flådens skibe i krigsårene 1848-1850. 
Også hjemlige danske og navnlig københavnske forhold bliver skildret, for eksempel A.G. Drachmanns virksomhed som koleralæge i København i 1852 og sociale og politiske forhold i datidens Danmark.