Lis Clausen:

Søllested sogns historiske baggrund (koncentreret om den landbrugsmæssige udvikling i 1700 & 1800-tallet).

Udgivet: 2000

ISBN: 87-89475-52-6

Med baggrund i egnens geografiske og historiske forhold skildrer Lis Clausen sognets byer og godser, landbrugets udvikling i "slot og vrå" og giver som eksempler tidsbilleder fra de to århundreder. Også politiske, undervisningsmæssige og kulturelle forhold trækkes frem, ligesom der lægges vægt på vilkår der var særlige for denne egn.

Til slut: Lidt historie om Søllested Bio af Jørgen Clausen.