Ulla Ebbe-Pedersen

Soldans

Udgivet: 2003

ISBN: 87-89475-70-4

 

Soldansen opstod ude på den nordamerikanske prærie en gang i bisonjagtens dage, hvor tilværelsen for indianerne drejede sig om to hovedaktiviteter: jagt og krig. De hvide havde endnu ikke fået adgang af betydning, prærien henlå uopdyrket som græsland med spredte tipilandsbyer og med bisonernes kæmpeflokke vandrende frit omkring. Inden for disse rammer og med en virkelighed skabt af tilhørsforholdet til himlens, jordens og dyrenes åndeverden opstod prærieindianernes soldans.

Endnu i dag danses der soldans. Som centrum for universet rejses stadigvæk hver sommer soldanshytter rundt om i præriereservaterne, hvor de står både som et traditionelt såvel som et nutidigt symbol på kontakt med åndeverdenen.

Bisonjagtens dage er forbi, og det fri liv som kriger og jæger er ophørt. I stedet har nutidens soldansende indianere store sociale og økonomiske problemer skabt af den amerikanske indianerpolitik gennem et par århundreder, men nu som før giver soldansen mening for indianerne og fungerer som en indiansk helle i den amerikanske nutidsverden.