Gerda Nielsen

Sådan en Vesterbrobisse som mig

Udgivet: 1994

ISBN: 87-89475-40-2

"Jeg Gerda Nielsen er født den 10. januar 1919 og døbt i Kristkirken på Enghave Plads på Vesterbro i København. Jeg fik navnene Gerda Elin Kristine Pedersen".
Sådan indledes Gerda Nielsens beskrivelse af en tilværelse i lyst og nød og arbejde gennem mere end syv årtier. Skildringen af livsforløbet afspejler ændringer i samfund og levevis som er karakteristiske for dette århundrede. Som en ud af fire børn af farverige, men fattige forældre havde Gerda Nielsen ikke nogen let barndom. Hun måtte tidligt deltage i familiens underhold på en måde der sætter velfærdssamfundet i relief, men med sit lyse sind klarede hun både arbejde og fest i den vrimmel af børn og voksne der har omgivet hende, og som hun skriver om med forstående varme og humør. 
Gennem skildringer af mennesker og livsformer belyses Gerda Nielsens egen livskraftige personlighed.